godło

notariusz

MARIA ZAPOROWSKA-PRZYBYŁ

kancelaria Notarialna

MAŁŻEŃSKIE UMOWY MAJĄTKOWE


Rodzaje umów:

- wyłączenie wspólności ustawowej (umowa majątkowa małżeńska o ustanowienie rozdzielności majątkowej),
- ograniczenie wspólności ustawowej,
- ustanowienie rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków,
- rozszerzenie wspólności ustawowej.

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane i informacje:

- dane Małżonków, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, adres zamieszkania,
- określenie dotychczasowego ustroju majątkowego obowiązującego Małżonków,
- w przypadku zamiaru ograniczenia wspólności ustawowej – oznaczenie przedmiotów, które mają zostać wyłączone z majątku wspólnego,
- w przypadku zamiaru rozszerzenia wspólności ustawowej – oznaczenie przedmiotów, które mają zostać włączone do majątku wspólnego,
- w przypadku zamiaru zawarcia umowy przedmałżeńskiej – określenie planowanego terminu zawarcia związku małżeńskiego.