godło

notariusz

MARIA ZAPOROWSKA-PRZYBYŁ

kancelaria Notarialna

W ramach prowadzonej działalności Kancelarii oferujemy Państwu profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodowej notariuszy.

W Kancelarii uzyskają Państwo wyczerpujące informacje w zakresie dokumentów i danych niezbędnych do dokonania czynności notarialnych, wysokości taksy notarialnej, jak również wysokości podatków i opłat, których obowiązek pobrania spoczywa na notariuszu.

Kancelaria mieści się w lokalu o numerze 4, na pierwszym piętrze, w budynku położonym przy ul. Świebodzkiej nr 4 we Wrocławiu. Do budynku wchodzi się z podwórka.