czynnoĹ›ci  notarialne     gdzie  jesteĹ›my    kontakt    opĹ‚aty  i  podatki     potrzebne  dokumenty     pomocne  informacje 

 

 

Notariusz od 1977 r. Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku, w godz. 8-15,  ul. Świebodzka 4/4, parkingi i miejsca postojowe znajdują się obok kancelarii i w jej pobliżu

Tel. (71) 372 38 44,   (71) 791 60 18

Fax  (71) 372 38 44

E-mail: kanc.zaporowska@poczta.fm

Dokonywanie czynności notarialnych możliwe również w inne dni i o innej porze oraz poza kancelarią.

Wyjaśnienia udzielane klientom przez notariusza są bezpłatne. Wysokość opłaty notarialnej klient ustala z notariuszem, ale nie może być ona większa niż stawki przewidziane przez prawo.

Sporządzamy akty notarialne, akty poświadczenia dziedziczenia, poświadczenia, protesty weksli i czeków, wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów, inne czynności wynikające z przepisów. Spisujemy protokoły. Doręczamy oświadczenia. Przyjmujemy na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne